VIDEREGIVELSE AF JOURNALNOTATER

 

Vi gør opmærksom på, at vi sender vores journalnotat til egen læge 

  • Når vi har modtaget en skriftlig henvisning fra lægen.   
  • Når behandlingsforløbet afsluttes hos os.
  • Når der skal foregå opfølgende behandling hos anden behandler end os.
  • Når vi i øvrigt aftaler det.

Hvis IKKE De ønsker, journalnotat bliver sendt til egen læge, bedes De gøre os opmærksom på dette.

 

 

Med venlig hilsen

Marianne Søndergård-Petersen