SKYLNING MED EDDIKEVAND I ØRER MED ELLER UDEN DRÆN

 

Formålet er at rense øret for sekret og forebygge infektion.  
Er specielt velegnet til drænbehandlede ører med hyppige flådepisoder.
Kan eventuelt benyttes 10-15 min før drypning med øredråber ordineret af ørelægen.                
 
 
Opskrift
 
Blanding ¼ - 1 del eddike (almindelig husholdningseddike) og 4 dele kogt vand, blandingen skal have legemstemperatur 37 grader, ved anvendelse, da man ellers kan blive andre temperaturer kan man blive forbigående svimmel.
Blandingen kan opbevares én dag i køleskab.
 

Fremgangsmåde

Skylningen udføres med en 10-20 ml sprøjte eller øresprøjte.
Sprøjten fyldes med eddike/vand-blandingen, hvorefter øret skylles med moderat tryk på sprøjten. Der skylles indtil skyllevandet er rent.
Efter øreskylningen er det vigtigt, at øret er tømt for vand.
 

Rengøring af sprøjte

Sprøjten skilles ad. Delene rengøres i sæbevand (opvaskemiddel) - skylles i rent vand og tørres.